Urząd zatrudni gońca

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko gońca – doręczyciela listów i przesyłek w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim.

Wymagania:

 wykształcenie zawodowe lub średnie

 umiejętność pracy w zespole,

 komunikatywność,

 dyspozycyjność, operatywność,

 łatwość nawiązywania kontaktów,

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 dokumenty potwierdzające wykształcenie ,

 CV z przebiegiem pracy zawodowej,

 świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,

 pisemne oświadczenie o niekaralności.

Podstawowy zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Doręczanie listów i przesyłek wychodzących z Urzędu Miejskiego do adresatów na terenie Grodziska Wielkopolskiego.

Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 1 Grodzisk Wielkopolski w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres tut. Urzędu z dopiskiem „nabór na stanowisko gońca” w terminie do 17 września 2013 r.

Informacje tel. 61 4453043

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekreacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *