Grodzisk Wlkp.- mają narzędzia i nie boją się ich używać

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim korzystają z narzędzi do sprawdzania jakości opału i składu zawartości popiołu z palenisk pieców.

Prowadzą także kontrole kotłowni w celu sprawdzenia czym mieszkańcy gminy palą w piecach.

To konkretne działania, które stosowane w sposób systematyczny i konsekwentny mają doprowadzić do ograniczania uciążliwej tzw. niskiej emisji pyłów zawieszonych z domowych palenisk i zwiększenia świadomości związanych z nią zagrożeń.

Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnieni pracownicy Urzędu, wykonując kontrolę, uprawnieni są do wstępu na nieruchomość w godzinach od 6.00. do 22.00.

Urząd poinformował niedawno o kolejnej kontroli przeprowadzonej w wyniku zgłoszenia.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim przeprowadzili kontrolę kotłowni oraz opału przygotowanego do palenia na terenie jednej z posesji w mieście.

W trakcie kontroli stwierdzono w pomieszczeniu kotłowni składowane pomiędzy drewnem pocięte meble oraz wypalone przewody.Pobrano próbkę popiołu i wysłano do analizy w ramach zawartej umowy z Centralnym Laboratorium POMIAROWO-BADAWCZYM SP. Z O.O.  w Jastrzębim Zdroju w zakresie badania odpadów paleniskowych.

-informuje komunikat Urzędu Miejskiego

Właścicielowi nieruchomości nakazano pozbycie się odpadów z mebli, zgodnie z regulaminem czystości i porządku w wyznaczonym terminie oraz zapowiedziano re-kontrole przy udziale policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Kontrolujący pracownicy wyposażeni zostali również w czujnik do badania wilgotności drewna oraz trocin.Zgodnie z UCHWAŁĄ  SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO zakazuje się bowiem spalania biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Kontrole prowadzone są systematycznie na terenie miasta i gminy podczas całego okresu grzewczego w godzinach zarówno porannych jak i popołudniowych. Prosimy mieszkańców o umożliwienie dostępu do kotłowni i przeprowadzenia kontroli.

-informuje UM w Grodzisku Wlkp.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.