Grodziscy Żołnierze Wyklęci w opowieściach Arkadiusza Marka.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się niedzielna prelekcja poświęcona Grodziskim Żołnierzom Wyklętym, jaką 23 października 2016 roku zorganizowała Muzealna Izba Tradycji Ziemi Grodziskiej i Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej z Arkadiuszem Markiem.

Temat ostatnio bardzo modny i popularny potrafi cały czas dzielić społeczeństwo.

Podczas prelekcji Dariusz Matuszewski przypomniał słuchaczom sytuacje i realia polityczne, jakie panowały w pierwszych latach powojennych, zwracając jednocześnie uwagę na ogromne rozgoryczenie jakie zapanowało w części społeczeństwa. W tę panującą atmosferę coraz częściej wpisywała się działalność zbrojna, podejmowana przez niektóre środowiska.

Arkadiusz Marek wspominał, że już w połowie roku 1945 na terenie miasta zaczęły się pojawiać pierwsze ulotki wzywające do stawiania czynnego oporu władzom komunistycznym. Niestety równolegle z działalnością oddziałów niepodległościowych grasowały najzwyklejsze bandy, które korzystając z panującego zamieszania dokonywały licznych przestępstw na konto partyzantów. Nie brakowało także celowych prowokacji.

Chociaż w latach 1945- 1946 w okolicach Grodziska i na terenie dawnego powiatu nowotomyskiego i wolsztyńskiego działało kilka oddziałów partyzanckich, to jednak najbardziej znana była działalność oddziału Bronisława Małeckiego „Liść” i Czesława Lecińskiego „Rycerz”. Szczególnie żołnierze tego ostatniego zapisali się całym szeregiem akcji zbrojnych w okolicach Grodziska. Dopiero przybycie żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego we wrześniu 1946 roku położyło kres działalności oddziałów niepodległościowych, które zostały rozbite i zmuszone do ujawnienia.

Autor prelekcji przypomniał także życiorysy grodziskich Żołnierzy Wyklętych, z których wielu swoją działalność przypłaciło życiem, jak 19 letni Marian Dziurleja rozstrzelany 26 września 1946 roku w Wolsztynie.

Niedzielną prelekcje dość niespodziewanie zakończyło wtargnięcie niezidentyfikowanych żołnierzy podających się SGRH „Grätz”, którzy zaaresztowali organizatorów prelekcji i zarekwirowali ostatni placek przeznaczony dla słuchaczy.

Wszystkich zainteresowanych historią Grodziska Wielkopolskiego i okolic zapraszamy na nasze strony: https://www.facebook.com/TowarzystwoMilosnikowZiemiGrodziskiej/

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24