Groclin sprzedał nieruchomości w Grodzisku Wlkp.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) poinformował w piątek, że po zakończonych negocjacjach, w dniu 31 stycznia 2019 r. :

-Spółka dokonała zbycia części aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4 obejmujących: nieruchomości zapisane w księgach wieczystych KW nr PO1S/00041536/1, PO1S/00004348/5, PO1S/00007918/3, PO1S/00034687/2, PO1S/00044571/9, PO1S/00040272/5, PO1S/00027873/1, PO1S/00033712/0 oraz część maszyn i urządzeń, które wobec ograniczenia działalności produkcyjnej Emitenta w Polsce, zostały zakwalifikowane do sprzedaży. 

-Jednocześnie przeprowadzonej transakcji towarzyszył transfer części kadry pracowniczej zaangażowanej w produkcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 18.200.000,00 zł netto.

Zbycie aktywów produkcyjnych było konsekwencją realizowanej od kilku miesięcy strategii relokacji produkcji z terytorium Polski do posiadanych fabryk zlokalizowanych na terytorium Ukrainy. 

Pomiędzy Groclinem oraz nabywcą tj. ADRIANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kosowiźnie, została również zawarta umowa najmu, która gwarantuje Groclinowi możliwość kontynuowania działalności w dotychczasowej siedzibie oraz prowadzenie produkcji przy ul. Słowiańskiej 4, z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego dostosowanego do aktualnych potrzeb. 

Groclin S.A. nadal będzie prowadzić dotychczasową działalność przy ul. Słowiańskiej 4 w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie realizowane są kontrakty obejmujące produkcję poszyć dedykowanej na rynek motoryzacyjny.
Oprócz umowy najmu, strony również podpisały umowy współpracy, które dotyczą wymiany wzajemnych usług związanych z realizacją procesów produkcyjnych, albowiem intencją Stron jest również utrzymanie stałych relacji gospodarczych. 

Przeprowadzona transakcja pozwoliła Groclinowi na ograniczenie znaczących kosztów redukcji zatrudnienia oraz zamknięcie procedury zwolnień grupowych i kontynuowanie zatrudnienia pracowników Grupy Kapitałowej GROCLIN w podmiotach z Grupy Kapitałowej ADRIANA S.A.

W kolejnych okresach transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik działalności operacyjnej poprzez ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem nie w pełni wykorzystanych mocy produkcyjnych, w tym nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz personelu. 

-poinformowała firma w komunikacie giełdowym

Akcje spółki wzrosły w piątek o ponad 7 %.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *