Gmina zainwestuje w drogę dojazdową do lotniska

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim poinformował, że w postępowaniu przetargowym na „Budowę drogi dojazdowej do lotniska w miejscowości Czarna Wieś” wybrano ofertę firmy:

POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Podmiejska 2

za cenę 830.284,94 zł brutto, z gwarancją 60 m-cy.

Wybrana oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych, SIWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryteria (liczba pkt w kryterium cena 60,00; gwarancja 40,00; punktacja łączna 100,00).

Pozostałe oferty złożyli następujący wykonawcy:

1)      EUROVIA Polska S.A., 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 za cenę 970.725,58 zł brutto, gwarancja 60 m-cy (liczba pkt w kryterium cena 51,32; gwarancja 40,00; punktacja łączna 91,32).

2)      INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k., 64-000 Kościan, ul. Nowowiejskiego 4 za cenę 859.826,74 zł brutto, gwarancja 60 m-cy (liczba pkt w kryterium cena 57,94; gwarancja 40,00; punktacja łączna 97,94).

3)      STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 za cenę 1.227.080,03 zł brutto, gwarancja 60 m-cy (liczba pkt w kryterium cena 40,60; gwarancja 40,00; punktacja łączna 80,60).

4)      CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k., 64-300 Nowy Tomyśl, Boruja Nowa 47B za cenę 935.447,52 zł brutto, gwarancja 60 m-cy (liczba pkt w kryterium cena 53,25; gwarancja 40,00; punktacja łączna 93,25).

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do lotniska w Czarnej Wsi. Budowa polega na wykonaniu nawierzchni jezdni z masy mineralno – asfaltowej na odcinku o długości 324,0 m i szerokości 6,0 m wraz z jednostronnym rowem przydrożnym.

Teren inwestycji obejmuje działki niebędące pasem drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, zlokalizowane w miejscowości Czarna Wieś w gm. Grodzisk Wielkopolski. Teren objęty projektem obecnie stanowi część gruntów rolnych i leśnych. Tereny przyległe stanowi zabudowa jednorodzinna, użytki rolne i lasy. Na dzień dzisiejszy brak dostępu do drogi publicznej. Prace projektowe rozpoczęły się jesienią 2018 r.

Gmina od lat buduje drogi i ulice tam, gdzie powstają nowe inwestycje. Droga na lotnisko ma stanowić alternatywny wyjazd z terenu lotniska i ma za zadanie umożliwić przejazd pomiędzy Czarną Wsią i Kąkolewem dla ruchu lokalnego i autobusów szkolnych. Dotychczasowy przejazd musiał być zlikwidowany ze względów bezpieczeństwa. Inwestycja finansowana będzie z budżetu gminy. Koszt wynosi 850 000,00 zł. Inwestycja rozpocznie się 31 lipca, a planowane zakończenie jej realizacji wyznaczono na dzień 30 września 2019 roku. W ramach zadania powstanie 324 mb drogi o szerokości 6 m, o nawierzchni mineralno – asfaltowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym do rowu. – poinformował burmistrz Piotr Hojan, zapytany o korzyści wynikające z tej inwestycji.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comments (1)

  1. Czy to inwestycja z miliona złotych przeznaczonego na remonty szkół w Grąblewie i Słocinie w kampanii wyborczej przez pana Szymańskiego? Były więc kiełbasą wyborczą i z góry założonym kłamstwem? Ciemny lud jednak wszystko kupi.