Gmina przeznaczy 1,5 mln na przebudowę drogi powiatowej

Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

Pomoc w wysokości 1,5 mln zł przeznaczona będzie na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska- Gnin Kobylniki – Grodzisk Wielkopolski na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I”

Powiat Grodziski w roku 2017r. przystąpi do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wielkopolski na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Mając na uwadze poprawę dostępności komunikacyjnej oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Gmina Grodzisk Wlkp. zadeklarowała udzielenie z budżetu w 2017 roku pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 1.500.000zł.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24