Gmina przekaże ponad 150 tys. “Azorkowi”

Gmina Grodzisk Wlkp. zawarła z Gminą Oborniki w porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie budowy/modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zawarcie porozumienia poprzedzone zostało podjęciem przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. Uchwały nr XIX/109/2016 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie: wyrażenia intencji zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego powierzenia tej Gminie zadania własnego w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku. gdzie w § 1 pkt.2 zapisano „Deklaruje się partycypację Gminy Grodzisk Wlkp. w kosztach budowy/modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach, w formie dotacji dla Gminy Oborniki, w wysokości 154.557,08 zł.

Gmina Oborniki w roku 2017 r. przystąpi do realizacji zadania pn.„Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach”

Radni gminy Grodzisk Wielkopolski, aby wywiązać się ze złożonej deklaracji, zamierzają podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. podjąć uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2017 roku pomocy finansowej dla Gminy Oborniki w wysokości 154.557,08 zł na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach”.

Powiązana publikacja:

Gmina Grodzisk Wlkp. wniesie do spółki blisko 300 tys. zł.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24