Gmina Kamieniec pozyskała ponad milion z UE.

Gmina Kamieniec otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Goździchowo – Łęki Wielkie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W środę, 24 sierpnia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. Wójt Gminy Kamieniec wraz ze Skarbnikiem podpisali z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie.

Na istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 4,5m, na podbudowie z kamienia łamanego. Odwodnienie projektowanej trasy projektuje się poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni poprzez rowy. Długość przebudowywanej drogi to 2 862 m.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 621 171,02 zł, dofinansowanie z UE wynosi: 1 031 551,00 zł. Inwestycja skróci drogę dojazdu mieszkańcom Goździchowa do sklepu, kościoła, na cmentarz czy też dowozu dzieci do szkół z 6 do 3 km.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24