Projekt Gminy Grodzisk Wielkopolski pn. Grodziski Alert Smogowy zdobył I miejsce w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w  ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego – XXII edycja 2021 roku”.

Grodziski Alert Smogowy to szereg działań edukacyjnych i praktycznych ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w mieście i gminie.

II miejsce w tym samym konkursie uzyskał „I Albertowski Festiwal Mleka”, który zrealizowała Weronika Tullin z KGW w Albertowsku. Projekt ten był dofinansowany z konkursu Grodziskie Inicjatywy Społeczne – Gmina Grodzisk Wielkopolski.

Spośród 156 złożonych wniosków kapituła konkursowa wyłoniła 28 projektów w kategorii proekologicznej oraz 33 w kategorii prokulturowej.

W poniedziałek, 8 listopada 2021 roku Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcin Brudło odebrał nagrody z rąk Przewodniczącego Kapituły Konkursu, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jacka Bogusławskiego. Tym samym gmina otrzymała dwie nagrody finansowe w wysokości 10 000,00 zł każda, z przeznaczenie na przyszłe działania proekologiczne i prokulturowe.

– Ideą przewodnią organizowanego rokrocznie przez nas Konkursu jest promowanie działalności proekologicznej i prokulturowej w regionie. W otaczającej nas rzeczywistości aktywizacja działań społecznych w tym obszarze pozostaje szczególnie aktualna, a podejmowanie oddolnych inicjatyw stanowi ważny czynnik wspomagający realizację przez samorządy gminne i powiatowe zadań społeczno – gospodarczych i kulturalnych – mówi Jacek Bogusławski.

Przypomnijmy, że Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego skierowany jest do gmin i powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Projekty zgłaszane do konkursu niezmiennie potwierdzają zaangażowanie mieszkańców w działania, które służą podniesieniu jakości życia w małych miastach i wsiach naszego regionu, a także ochrony dziedzictwa i warunków przyrodniczych najbliższego otoczenia.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty w dwóch kategoriach. Kategoria I obejmuje projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna. Kategoria II z kolei obejmuje projekty związane z lokalnym oddziaływaniem w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Źródło: UM Grodzisk Wielkopolski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

0 0 głosów
Ocena artykułu


Telewizory do kupienia

"PGO24 Portal Grodziska i okolic - lokalny serwis informacyjny działający od 2010 w powiecie grodziskim (wielkopolskie).

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze