Firma zrezygnowała z tej lokalizacji, w trosce o dobre relacje z sąsiadami.

Firma Opal wydała oświadczenie, w którym poinformowała o rezygnacji z ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji naukowo-badawczej dla ekologicznej mineralizacji odpadów komunalnych i przemysłowych na działce nr 54 w obrębie Grodzisk Wlkp. miasto.

Plany firmy wzbudziły protesty mieszkańców w okolicy planowanej inwestycji.

Firma ceni sobie dobrosąsiedzkie stosunki i dlatego zdecydowała o zmianie lokalizacji. W oświadczeniu, które przeczytał burmistrz Henryk Szymański podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej firma poinformowała także, że jest przekonana, co do słuszności samej koncepcji i dlatego instalację taką planuje wznieść w innym miejscu.

Publikacje związane z tematem:

Dezinformacja i krzywdzące komentarze

Mieszkańcy protestują

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.