Drzwi Otwarte

27 kwietnia 2016 r w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp w ramach Otwartych Drzwi odbyło się doroczne spotkanie uczniów tejże szkoły z gimnazjalistami. Po Korowodzie Zawodów przedstawiających wszystkie zawody i specjalności, których można się w ZSP uczyć, występach szkolnego zespołu muzycznego i aerobiku każdy mógł obejrzeć szkołę od środka i uczestniczyć w warsztatach i konkursach.

Gastronomicy przygotowali konkurs „Ile zrobisz tyle zjesz”, technikum rolniczo -hotelarskie „ Z Koziołkiem przez Polskę”, technikum odzieżowe „ I ty możesz zostać projektantem”, informatycy „Nie tylko Facebook”, na swoje warsztaty zawodowe zapraszali również m. in. mechatronicy, budowlańcy, ekonomiści, logistycy i przedstawiciele różnych profesji kształcących się w zasadniczej szkole zawodowej. Uczniowie gimnazjum odwiedzili bibliotekę szkolną, radiowęzeł, szkolny klub turystyczny i biuro doradcy zawodowego.

Ogromne zainteresowanie uwidoczniło się we frekwencji, która przerosła wszelkie oczekiwania.

Wybrane dla Ciebie