Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 Programu “Aktywny Samorząd”.

 O dofinansowane na zakup wózka elektrycznego ubiegać może się osoba posiadająca:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tysięcy złotych a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto wózka. Jeżeli wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczy, to warunkiem przyznania pomocy jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Więcej informacji na temat programu znaleźć można na stronie www.pcprgw.pl 

Wnioski w ramach MODUŁU I składać można do 30 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie PCPR w Grodzisku Wlkp. informuje, że wnioski w ramach Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym…”),które składane będą od 1 września 2019 do 10 października 2019, przyjmowane będą tylko za pośrednictwem systemu SOW – https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ – jest to dedykowany system przygotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki temu, PFRON rozszerzył możliwości zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w module II na pokrycie innych kosztów kształcenia  – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Docelowo wszystkie wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Aktywny Samorząd składać będzie można za pośrednictwem tego systemu.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24