Czy pamiętacie jeszcze grodziskie Siostry Elżbietanki?

Aż trudno uwierzyć, że 15 listopada minęło dokładnie 125 lat od dnia, kiedy przybyły do naszego miasta Siostry Elżbietanki.

Starania o założenie Domu Zakonnego w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczęły się w 1892 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza Antoniego Alejskiego. W czerwcu 1893 roku uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia i powołano społeczny komitet, który zajął się przygotowaniem miejsca pod przyszły Dom Zakonny i zapewnieniem skromnej pomocy finansowej. Siostry miały sprawować opiekę medyczną nad najbiedniejszymi mieszkańcami miasta w ich własnych domach.Pierwsze Siostry Elżbietanki przybyły do Grodziska 15 listopada 1893 roku i zamieszkały w Domu Zakonnym przy dzisiejszej ulicy 27 Stycznia. Należały do nich: matka Bona Kostrzewa i matka Brunhilda Łomaszewska. Bardzo szybko pracę grodziskich Elżbietanek docenili mieszkańcy oraz władze miasta, które przyznały im stałą dotację finansową.

10 listopada 1891 roku oddany został do użytku Szpital Miejski imienia Marcusa Mossego, wybudowany przez jego syna Rudolfa. Obok zatrudnionych dwóch lekarzy opiekę nad chorymi sprawowały trzy ewangelickie Siostry Diakoniski, które po powstaniu wielkopolskim w 1919 roku opuściły Grodzisk. Ich miejsce zajęły Siostry Elżbietanki. Nowe obowiązki wymagały zwiększenia liczby sióstr posługujących w mieście. W tym celu władze Grodziskie zwróciły się do Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek o przysłanie dodatkowych osób do pracy w szpitalu. Prośba została przyjęta i w połowie roku 1919 przybyły trzy kolejne siostry posiadające odpowiednie wykształcenie medyczne. Należały do nich: matka Tekusia Nowicka, siostra Potomia Fierek i siostra Rajmunda Biegańska. W okresie międzywojennym liczba pracujących w Grodzisku sióstr wzrosła okresowa nawet do ośmiu osób. Posługiwały w szpitalu, opiekowały się chorymi po domach, prowadziły ochronkę dla biednych i wykonywały wiele innych czynności w parafii.

W okresie okupacji hitlerowskiej siostry opuściły Grodzisk i powróciły zaraz po wyzwoleniu miasta w styczniu 1945 roku. Ponownie podjęły pracę w szpitalu,gdzie przez wiele lat stanowiły najlepiej wykształcony i najbardziej ofiarny personel. Następnie pozbawione możliwości pracy w służbie zdrowia oraz możliwości niesienia pomocy chorym i potrzebującym, zajęły się nauczaniem religii oraz pracami w parafii. W tych najtrudniejszych latach przetrwały w Grodzisku dzięki ogromnej życzliwości księdza proboszcza Czesława Tuszyńskiego i jego kolejnych następców.

Po 1990 roku Siostry Elżbietanki podjęły także pracę w grodziskich szkołach, jako katechetki. Należały do nich siostry: Zyta, Tomisława Jankowska, Floriana Wiśniewska, Emanuela Bartkowiak, Józefa Krupa i Agnes Schmidt.

Siostry Elżbietanki przez blisko 120 lat swojej posługi w Grodzisku zaskarbiły sobie ogromną wdzięczność i uznanie mieszkańców. Gdzie tylko mogły niosły pomoc, dobre słowo, a często również otuchę w ciężkich chwilach. Dlatego ich decyzję o opuszczeniu miasta w sierpniu 2012 roku przyjęto z ogromnym smutkiem i rozczarowaniem. Ostatnimi Elżbietankami w Grodzisku były siostry: Agnes Schmidt, Heliodora Zabrocka i Januaria Kryger.

29 sierpnia 2012 roku Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej nadała Zgromadzeniu Sióstr Świętej Elżbiety Prowincji Poznańskiej tytuł: „Zasłużony Dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski”.

Od września 2014 roku w byłym budynku po Domu Zakonnym Sióstr Elżbietanek przy ulicy 27 Stycznia mieści się Oddział Przedszkola im. „Krasnala Hałabały”, a sam budynek 3 grudnia 2014 roku poświęcony został przez biskupa Zdzisława Fortuniaka, jako Dom Katolicki im. błogosławionej Matki Marii Luizy Merkert.

Dariusz Matuszewski

Na zdjęciach:
Prawdopodobnie rok 1951. Grodziskie dzieci z Krucjaty Eucharystycznej z siostrą Salezją i Tomaszą Dudziak (z prawej strony).

Rok 2012. Ostatnie Siostry Elżbietanki w Grodzisku od lewej: Agnes Schmidt, Heliodora Zabrocka i Januaria Kryger.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.