Część powiatu grodziskiego w obszarze skażonym ASF

Część powiatu grodziskiego w obszarze skażonym ASF 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu grodziskiego.

Na mocy tego rozporządzenia część gmin Rakoniewice i Wielichowo znalazła się w obszarze skażonym afrykańskim pomorem świń u dzików.

Na terenie powiatu grodziskiego obszar ten jest ograniczony od:

 • północy linią i płotem w wzdłuż drogi krajowej numer 32 / Stęszew – Zielona Góra/ od granicy powiatu grodziskiego, z powiatem wolsztyńskim przed jej skrzyżowaniem z linią kolejową numer 357 przez miejscowość Rostarzewo do miejscowości Rakoniewice,
 • północnego – wschodu linią i płotem wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 312 / Rakoniewice – Czacz/ przez miejscowości Wielichowo,
 • wschodu linią i płotem wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 312 / Rakoniewice – Czacz/ przez miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś i Ziemin dalej za miejscowością Ziemin od skrzyżowania
  tej drogi wojewódzkiej numer 312 z drogą powiatową 3573P / Ziemin – Siekowo/ linią i płotem wzdłuż drogi powiatowej 3573P do granicy powiatem wolsztyńskim,
 • południa linią wzdłuż południowej granicy powiatu grodziskiego z powiatem wolsztyńskim tj.: południową granicą oddziału 76, 77 w leśnictwie Ziemin, Nadleśnictwo Kościan, zachodnią granicą
  oddziału 77, południowo-wschodnią i południową granicą oddziału 71 aż do Środkowego Kanału Obry. Dalej wzdłuż Środkowego Kanału Obry aż do południowo – zachodniego narożnika oddziału 46C
  w leśnictwie Rakoniewice, Nadleśnictwo Grodzisk
 • południowego – zachodu linią wzdłuż południowo – zachodniej granicy powiatu grodziskiego z powiatem wolsztyńskim do drogi krajowej nr 32 – od granicy powiatu grodziskiego, z powiatem wolsztyńskim przed jej skrzyżowaniem z linią kolejową numer 357 przed miejscowość Rostarzewo. Granica ta przebiega: zachodnią granicą oddziału 46C w leśnictwie Rakoniewice, Nadleśnictwo Grodzisk, i dalej w kierunku północnym na zachód od miejscowości Terespol, następnie na południe od miejscowości Łąkie, na zachód od miejscowości Łąkie i Adolfowo aż do południowo zachodniej granicy oddziału 23 w leśnictwie Rakoniewice, Nadleśnictwo Grodzisk, dalej na południowy wschód i na zachód od miejscowości Cegielsko do drogi krajowej nr 32

Nakazy i zakazy obowiązujące na wyznaczonym obszarze:

Zakazuje się:

1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów,
pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia:
a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami z wykorzystaniem obiektów pochodzącymi z obszaru skażonego

Nakazuje się:

1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim każdego upadku świń w gospodarstwach położonych na obszarze skażonym;
6) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
7) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych
zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim;
9) wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania
laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009
z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
10) przeszukiwanie obszaru w celu znalezienia padłych dzików w terminach ustalonych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
11) odstrzał sanitarny dzików na określonym obszarze i w terminach ustalonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii;
12) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim, położonego na obszarze skażonym;
13) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 12, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików
z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim w obszarze skażonym pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń:
1) od każdego odstrzelonego dzika;
2) od każdego padłego dzika;
3) od każdej padłej świni w gospodarstwie, u której nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

Treść rozporządzenia do pobrania

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Rozwój lokalnych mediów potrzebuje finansowania, Twoje wpłaty czynią nas niezależnymi i samowystarczalnymi. Dziękujemy.

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x