Press "Enter" to skip to content

Co to jest pumptrack i gdzie powstanie w Grodzisku Wielkopolskim?

Last updated on 2021-01-03

W połowie lipca ubiegłego roku część mieszkańców os. Wojska Polskiego i ul. Winnej skierowała petycję do burmistrza Piotra Hojana w sprawie stworzenia w okolicy sportowego placu zabaw.

Pod koniec listopada burmistrz przygotował odpowiedź na petycję, w której poinformował o złożeniu w lipcu 2020 roku wniosku do Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader o dofinansowanie budowy rowerowego placu zabaw tzw. pumptrack (ul. Winna, przy przedszkolu).

Wniosek oceniany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W przypadku pozytywnej weryfikacji projekt zostanie zrealizowany do końca września. W budżecie gminy zostały już zarezerwowane środki, które będą stanowić udział gminy w tym zadaniu. Wnioskowana do SZG Leader kwota pomocy to 160 665 zł.

Pumptrack to rowerowy plac zabaw, specjalnie stworzony tor przeszkód składający się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych “hopek”.

Pumptrack w Grodzisku Wielkopolskim będzie obiektem średniej wielkości.

2021-01-02

Komentarze są wyłączone