Press "Enter" to skip to content

Co należy wiedzieć o przewalutowaniu kredytu we frankach?

Kredyty we frankach do pewnego momentu cieszyły się dużą popularnością wśród konsumentów. Powodem tego był fakt, że kredyty frankowe wypadały stosunkowo korzystnie na tle innych. Obecnie wielu kredytobiorców zmuszonych jest do spłacania zaciągniętego kredytu.

Zagadnieniem związanym z kredytami frankowymi jest kwestia ich przewalutowania. W artykule sprawdzamy, co należy wiedzieć o przewalutowaniu kredytów frankowych!

Dlaczego kredyty frankowe?

Popularność kredytów frankowych związana była z korzystnymi warunkami uzyskania kredytu, jakie istniały jeszcze jakiś czas temu. Warunki te były korzystniejsze niż kredytu w złotych, co spowodowało dużą popularność tego typu rozwiązania. W momencie zawierania umowy oprocentowanie kredytu franka szwajcarskiego było nawet około dwukrotnie niższe niż kredytu w złotych. 

Kredyty te przestały być jednak korzystne ze względu na fakt zmian dotyczących wzrostu notowań franka szwajcarskiego. Osoby, które wzięły kredyt frankowy, po czasie mają do spłaty kwotę kilkukrotnie wyższą niż pierwotna kwota kredytu. Więcej informacji dotyczących kredytów frankowych znajdziesz we wpisie blogowym, znajdującym się pod linkiem: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-gospodarcze/przewalutowanie-kredytu-we-frankach/.

Jak działał mechanizm dotyczący kredytów frankowych?

Kredyty frankowe były kredytami indeksowanymi lub denominowanymi dla franka szwajcarskiego. Kwota wyrażona w polskich złotych była przeliczana na franki szwajcarskie, a następnie w takiej postaci dochodziło do spłaty. Bank dokonywał przewalutowania zgodnie z kursem, który samodzielnie przyjął. 

Odfrankowienie kredytu

Na czym polega przewalutowanie kredytu we frankach?

Przewalutowanie kredytu frankowego to jedna z możliwości, którą mają do wyboru osoby, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich. Przewalutowanie opiera się na tym, że kwotę, która pozostała do spłaty, przelicza się na polskie złote. Dzięki temu spłata kredytu frankowego przebiega podobnie do spłaty kredytu, który został zaciągnięty w złotówkach. Osoba, która zaciągnęła kredyt w złotówkach, jest zatem niezależna od wahań waluty. Stosując to rozwiązanie, osoba biorąca kredyt we frankach ma pewność, że kwota kredytu już nie wzrośnie mimo ewentualnych przyszłych wahań waluty. 

Czy przewalutowanie kredytu to opłacalna opcja?

Ze względu na fakt, że osoba, która wzięła kredyt we frankach po przewalutowaniu staje się niezależna od wahań, może się wydawać, że jest to bardzo korzystna opcja. Warto jednak zaznaczyć, że przewalutowanie kredytu we frankach odbywa się nie na podstawie kursu waluty z dnia zaciągnięcia kredytu, lecz na podstawie aktualnego kursu. Rozwiązanie to będzie zatem korzystne w sytuacji, gdy kurs franka szwajcarskiego będzie wzrastał po przewalutowaniu. Opcja ta okaże się natomiast niekorzystna, jeśli kurs franka szwajcarskiego będzie wysoki w momencie przewalutowania, a w miarę upływu czasu będzie malał. Przewalutowanie kredytu we frankach będzie zatem opłacalne tylko w pewnych sytuacjach. Przed podjęciem decyzji dotyczącej przewalutowania należy zwrócić uwagę na możliwe opłaty pobierane przez bank. Banki mogą bowiem za przewalutowanie kredytu pobierać prowizję. 

Inne możliwe rozwiązania

Przewalutowanie kredytu nie jest jedynym rozwiązaniem możliwym do zastosowania przez osoby, które wzięły kredyt w tej walucie. Inną możliwością jest odfrankowienie kredytu ze względu na fakt istnienia klauzul abuzywnych. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt we frankach szwajcarskich, a w umowie zastosowano klauzulę abuzywną, możliwe jest, że sąd orzeknie, że zastosowany mechanizm indeksacyjny był niedozwolony. W takich sytuacjach sąd orzeka, czy taka umowa będzie mogła zostać utrzymana w mocy. Jeśli umowa frankowa zostanie unieważniona, kredytobiorca musi dokonać zwrotu kwoty, na którą udzielono mu kredytu.

kredyt frankowy jak obliczyć lub unieważnić

Przewalutowanie a odfrankowienie

Przewalutowanie i odfrankowienie kredytu to 2 terminy, które używane są zamiennie, jednak niesłusznie. Konsekwencje prawne tych dwóch czynności są różne. W przypadku odfrankowienia kredytu mamy do czynienia z sytuacją, w której sąd uznał, że zasady zawarte w umowie, dotyczące przeliczania wartości kredytu, są niedozwolone. W takim przypadku zasądza się zwrot świadczeń, które zostały uiszczone nienależnie. Świadczenia te zazwyczaj są nazywane ratami nadpłaconymi. 

Mając do czynienia z przewalutowaniem kredytu frankowego, przeliczamy kwotę, która pozostała do spłaty we frankach szwajcarskich na złotówki. Natomiast w przypadku odfrankowienia, sąd kwestionuje to, czy zasady dotyczące przeliczenia wartości zobowiązania oraz wysokości rat, są dozwolone. Jeśli okaże się, że ich stosowanie było niezgodne z prawem, są one bezskuteczne i nie wiążą kredytobiorców. Przy takim rozwiązaniu uznaje się, że umowę dotyczącą kredytu zawarto w złotówkach i jest ona traktowana jak zwykły kredyt hipoteczny. Kiedy mamy do czynienia z odfrankowieniem kredytu, bank zwraca kredytobiorcy nadpłatę.

Przedawnienie

Nawet jeśli doszło już do spłaty kredytu frankowego, nadal mamy możliwość domagania się od banku zwrotu nadpłaconych rat. Dopuszczalne jest domaganie się zwrotu rat do 10 lat wstecz. Musimy jednak pamiętać, że przed wyborem dotyczącym przewalutowania lub odfrankowienia kredytu, należy wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na wysokość pozostałej do spłaty kwoty.

Dziękujemy kancelarii adwokackiej z Poznania https://smadwokaci.pl za pomoc merytoryczną w przygotowaniu artykułu.

Artykuł partnera

5 1 głosuj
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze