Press "Enter" to skip to content

CKiBP Kamieniec zrealizowało kurs kompetencji cyfrowych dla seniorów

Dzięki zaoszczędzonym środkom i natychmiastowej pozytywnej odpowiedzi organizacyjnej CKiBP po raz kolejny Gmina Kamieniec we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej, mogła wspólnie realizować projekt “CYFROWA WIELKOPOLSKA” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (E-Senior 65+).

Koordynację współpracy z fundacją prowadziło Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu. Prawie natychmiast udało się zorganizować kolejną grupę pięciorga zainteresowanych tą formą nabycia informatycznych umiejętności SENIORÓW 65+.

 W proces rekrutacji uczestników kursu bardzo aktywnie włączyły się  pracownice CKiBP, propagując projekt na stronie internetowej oraz ogłoszeniach. W rezultacie wszystkie chętne osoby mogły uczestniczyć w szkoleniu z obsługi urządzeń i narzędzi cyfrowych.

Jesteśmy zaszczyceni obecnością naszego księdza proboszcza, jednego z kursantów. Kurs umożliwił każdemu uczestnikowi nabycie praktycznej umiejętności obsługi komputera, Internetu, tabletu, a także innych urządzeń IT. Na zakończenie  udziału w projekcie uczestnicy otrzymali na własność tablety, dyplomy i świadectwa ukończenia kursu.

-informuje CKiBP w Kamieńcu

Rozpocznij dyskusję. Wyraź swoją opinię!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.