Opublikowane wPublicystyka

Centralistyczna władza ogranicza zdolność podejmowania i pokonywania wyzwań – komentarz

Samorząd terytorialny stoi przed poważnymi wyzwaniami i zagrożeniami. Jest pewnym paradoksem, iż w sytuacji w której samorząd terytorialny przyczynił się do bezdyskusyjnej i zasadniczej zmiany oblicza naszych miast, miasteczek i wsi, także dzięki strumieniowi unijnych pieniędzy, a opinia publiczna daje władzom samorządowym o wiele większy od rządu czy parlamentu kredyt zaufania, pojawiła się silna tendencja […]