sklep_z_drobiem_grodzisk

GROWAG – minister zaprasza do kupna

Minister Skarbu Państwa zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów Growag sp. z o.o. z siedzibą w Zdroju. Do kupienia jest 19 550 (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt)... Czytaj dalej »

Poseł zabiega o wzrost polskiego eksportu

Poseł Killion Munyama przygotował na potrzeby debaty o polityce zagranicznej Polski, która odbyła się 29 marca wystąpienie, w którym lobbuje za zwiększeniem obecności polskich przedsiębiorców na prężnie rozwijającym się rynku Afryki Subsaharyjskiej.... Czytaj dalej »

Rolnictwo – klęska

Na znacznych obszarach województw Wielkopolskiego, Kujawsko – Pomorskiego, Lubuskiego i na części terytorium Niemiec w wyniku dwutygodniowych silnych mrozów, które panowały w lutym doszło do niespotykanego wymarznięcia zasiewów zbóż ozimych. Również powiat... Czytaj dalej »

Cena wywoławcza 104 000

Działki zabudowane, oznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wlkp. jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, za cenę wywoławczą 104 tysiące, wystawił na przetarg Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk. Przetarg ma... Czytaj dalej »

Bezrobocie nieco niższe od średniej

Wg najnowszych danych opublikowanych przez GUS (I 2012) stopa bezrobocia do aktywnych zawodowo w powiecie grodziskim wynosi 9,6 %. Jest to wskaźnik o 0,2 % niższy niż średnia województwa wielkopolskiego i 3,6%... Czytaj dalej »

Hit – laureaci na spotkaniu z Zarządem Powiatu

Zarząd Powiatu Grodziskiego spotkał się 15 marca z laureatami statuetek HIT’2011 – szefami firm z terenu powiatu, które w lutym br. zostały nagrodzone w kolejnej edycji tego konkursu. Tytuł HIT’2011 za m.in. modernizacje... Czytaj dalej »

Projekty Leadera

Blisko 813 tysięcy złotych w limicie dostępnych środków na dofinansowanie projektów posiada Stowarzyszenie Leader. Już w w kwietniu ogłoszony zostanie konkurs na działania: – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit dostępnych Darmowa... Czytaj dalej »

Za naukę religii zapłaci samorząd?

Od września to samorządy będą decydować o tym czy finansować naukę religii w szkole. Podpisane przez minister Krystynę Szumilas rozporządzenie wpisuje religię w szkolny plan nauczania finansowany przez samorządy. W rozporządzeniu MEN... Czytaj dalej »

Polska powiatowa – wygaszanie szkół – przyczyny i skutki

O konieczności dokonywania zmian w oświatowych placówkach ponadgimnazjalnych mówi Sławomir Górny, członek Zarządu Powiatu Grodziskiego, specjalista w dziedzinie oświaty: “To jest potrzeba chwili. Od 1 września 2012 w życie wchodzi ustawa, która... Czytaj dalej »

Same korzyści

O zaletach ekologicznego oświetlenia mówi sekretarz gminy Grodzisk Wielkopolski Jan Koza: “Na terenie miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski zainstalowane jest 6 lamp, które zasilane są energią słoneczną i wiatrową. Cztery z nich... Czytaj dalej »