Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Budżetowe plany gminy na rok 2018

Dochody przyjętego przez radnych budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2018 r. wyniosą ponad 80 mln zł, przy wydatkach określonych na 85,75 mln zł. W budżecie jest deficyt rzędu 5.578.000zł.

Na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych gmina zaciągnie w tym roku dług w wysokości 9,7 mln zł. Będzie to zobowiązanie w formie emisji obligacji.

Do budżetu wpłynie 370 tys. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta prawie w całości jest przeznaczona na rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Największą część dochodów budżetu gminy stanowią wpływy z podatków.  W tym roku mają one wynieść 37 mln zł. Z subwencji na oświatę do budżetu wpłynie 14,8 mln. Z budżetu państwa wpłynie także około 22 mln na potrzeby  rodzin, w tym 13,7 mln to pieniądze na tzw. 500+.

Po stronie wydatków istotną pozycją są drogi. Gmina zamierza zainwestować w tym roku ponad 9 mln zł na ten cel. 1,5 mln z tych pieniędzy gmina zarezerwowała na pomoc finansową dla powiatu. Chodzi o drugi etap przebudowy drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska — Gnin — Kobylniki — Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowe. Ponadto w budżecie przewidziano takie inwestycje drogowe jak: remont odcinka drogi gminnej w Kąkolewie, budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Chrustowa, drugi etap budowy drogi do Słocina, drugi etap przebudowy ul. Słowackiego w Grodzisku, przebudowa ulic Gnińskiej i Nowy Świat.

Blisko 280 tys. będzie kosztował remont budynku dworca w Ujeździe, który przystosowany zostanie na potrzeby turystyczne.

Funkcjonowanie urzędu to wydatek w kwocie prawie 6,9 mln zł. Na oświatę i wychowanie gmina planuje wydać 27,43 mln zł. Koszt zadań z zakresu opieki społecznej wyniesie w tym roku ok. 4 mln zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to prawie 3,5 mln wydatków. W tej pozycji budżetu zawiera się m. in. koszt energii i eksploatacji oświetlenia za około 1,6 mln zł oraz około 400 tys. na inwestycje w nowe oświetlenie.

2,1 mln gmina przeznaczy na kulturę, a 2,27 mln na kulturę fizyczną.

Tak przedstawiają się bardziej znaczące pozycje budżetu gminy. Ze szczegółami można się zapoznać pobierając uchwałę budżetową z linku tutaj

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24