Budżet Obywatelski Grodziska Wielkopolskiego

W roku 2016 mieszkańcy Gminy Grodzisk Wielkopolski ponownie zdecydują na jakie inwestycje przeznaczyć 200 tys. złotych z budżetu gminy w roku 2017.

Postępowanie będzie dwuetapowe.

I Etap

Polegać będzie na złożeniu przez Mieszkańców propozycji inwestycji, które według nich, powinny doczekać się realizacji w 2017 roku. Będzie to można zrobić za pośrednictwem formularza udostępnionego do pobrania na stronie internetowej gminy, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego lub u Sołtysów. Wypełniony formularz należy wysłać pocztą, bądź dostarczyć do Urzędu lub przekazać sołtysowi wsi.

Prawo do zgłaszania inwestycji (nie remontów) mają mieszkańcy Gminy Grodzisk Wielkopolski posiadający czynne prawo wyborcze. Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł, a jedna osoba może zgłosić 1 propozycję zadania inwestycyjnego. Propozycje można składać od 4 do 25 maja.

Po tym czasie specjalnie powołana komisja będzie weryfikować wnioski pod kątem merytorycznym. Przy ocenie będzie brana pod uwagę możliwość realizacji zadania do grudnia 2017 roku, zachowanie zasad gospodarności, koszt realizacji inwestycji, możliwość zabezpieczenia w kolejnych budżetach pieniędzy na funkcjonowanie zadania, atrakcyjność projektu i jego znaczenie społeczne.

Odrzucone propozycje zostaną podane do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem, by zachować zasadę transparentności procesu.

Ostateczna lista wyłonionych projektów zostanie przedstawiona do 24 czerwca. Będzie ona publikowana w Internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

II Etap

Od 11 lipca do 12 sierpnia ponownie głos zabiorą Mieszkańcy. W ankietach wypowiedzą się, które inwestycje z całej listy są najważniejsze (każdy będzie mógł ich wybrać cztery). Burmistrz wprowadzi do projektu budżetu na rok 2017 zadania z największą liczbą głosów, których łączna kwota realizacji nie przekroczy 200 tys. zł.

Podstawa Prawna:

– Uchwała nr 42/288/2014 z dnia 24.04.2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grodzisk Wielkopolski.

– Zarządzenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego nr 26/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2017.

plakat budżet obywatelski


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA NA STRONIE WWW.GRODZISK.WLKP.PL

Wybrane dla Ciebie