Budżet Obywatelski Grodzisk Wlkp 2017 – trwa głosowanie

Zakończyła się ocena merytoryczno – formalna propozycji złożonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Spośród 32 propozycji komisja oceniła pozytywnie  22 wnioski (16 zadań tematycznych).

Od 11 lipca do 12 sierpnia 2016 roku trwa głosowanie mieszkańców.  Mieszkańcy Gminy Grodzisk Wielkopolski posiadający czynne prawo wyborcze mogą wybrać 4 zadania, które zostaną ujęte w projekcie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2017.

Pozytywnie ocenione zostały następujące zadania:

1. Wykonanie i montaż wiaty rowerowej oraz utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Grąblewie

2. „Statkiem przez ocean wiedzy” – plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grąblewie

3.  Ogrodzenie wokół świetlicy w Sworzycach

4. Budowa wiaty drewnianej (biesiadnika wiejskiego) z zagospodarowaniem terenu zielonego przy OSP w Kąkolewie

5. Modernizacja Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie

6. Budowa siłowni zewnętrznej w Kurowie

7. Budowa małej infrastruktury przy świetlicy wiejskiej w Kurowie

8. Budowa siłowni zewnętrznej w Kąkolewie

9. Budowa placu zabaw w Młyniewie

10. Budowa siłowni zewnętrznej w Sworzycach

11. Budowa boiska do piłki nożnej w Słocinie

12. Budowa altany i miejsca na ognisko w Słocinie

13. Adaptacja pomieszczenia magazynu kolejowego na stacji Ujazd Wlkp. dla celów turystyczno – rekreacyjnych

14. Plac zabaw dla dzieci w Białej Wsi

15. Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy ok. 120 metrów oraz ławko – stoły przy świetlicy w Czarnej Wsi

16. Plac zabaw dla dzieci w Czarnej Wsi

Sposób głosowania na zadania:

1. Ankiety do głosowania można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim w godzinach urzędowania, na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl oraz u sołtysów (ankiety zawierają wykaz zadań ocenionych pozytywnie).

2. Spośród wymienionych zadań mieszkańcy mogą zaznaczyć znakiem „X” maksymalnie 4 zadania w rubrykach „TAK”, w pozostałych rubrykach należy zaznaczyć znak „X w kolumnie „NIE”.

3. Ankiety należy składać od 11 lipca 2016 roku do dnia 12 sierpnia 2016 roku w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, u sołtysów lub wysłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl i w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, pokój nr 10, tel. 61 44 53 050.

Do pobrania:

wnioski ocenione pozytywnie

wnioski ocenione negatywnie

ankieta do głosowania

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *