Co w budżecie gminy Grodzisk Wlkp.?

Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim podjęła na sesji w dniu 15 grudnia 2016 r. uchwałę budżetową gminy na rok 2017.

Określono łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 79.499.070,16 zł., a łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 84.464.570,16 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 4.965.500 zł. sfinansowany zostanie kredytem.

Wydatki inwestycyjne gminy w przyszłym roku mają wynieść 10 700 000 zł w tym:
-budowa odcinka drogi gminnej w Ptaszkowie – 400 000
-budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kurowo-Urbanowo – 500 000
-przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina – 6 600 000
-przebudowa ul. Majkowskich w Grodzisku Wielkopolskim – 1 600 000
-przebudowa ul. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim – 1 600 000

1 868 138 zł zaplanowano na kompleksową modernizację energetyczną Zespołu Szkół w Ptaszkowie. Zostanie tam wykonane docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi, wymiana oświetlenia na LED i montaż baterii fotowoltaicznych na dachu o mocy 4,95 kW. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1587 917 zł z budżetu UE z WRPO na lata 2014-2020.

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolu gminnym to 3 353 826 zł. Oprócz tego, przedszkole prywatne otrzyma z budżetu dotację w wysokości 1460 000 zł, a publiczne prowadzone przez osobę fizyczną dotację w wysokości 1 030 000 zł.

13 521 524 zł to łączna kwota przeznaczona na funkcjonowanie szkół podstawowych. Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano w przyszłorocznym budżecie 4 718 253 zł. Na dowozy uczniów – 706 000 zł (w tym 5000 tys. na remont wiat przystankowych). Ponad 2 mln zł. będzie kosztować utrzymanie gminnych stołówek.

Łącznie wydatki na oświatę (szkoły i przedszkola) wyniosą 27 509 314 zł, w tym 17 825 226 to koszty wynagrodzeń.

Gmina planuje zaciągnąć dług w wysokości 8 700 000 zł. Z tego 3 734 500 zł zostanie przeznaczonych na spłatę wcześniejszych zobowiązań, a reszta zaciągniętych zobowiązań sfinansuje przyszłoroczny deficyt budżetu – 4 965 500 zł. W przyszłym roku obsługa długu publicznego będzie kosztować gminę 800 000 zł.

Wydatki na administrację publiczną wyniosą łącznie 8 095 196 zł, w tym: 180 000 na Radę Miejską (diety 170 tys.), 6 270 000 to wydatki Urzędu Miejskiego (5,14 mln stanowią wynagrodzenia i pochodne).

Głównym źródłem dochodu gminy są wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu itp.). W roku 2017 ma to być kwota 35 238 135 zł. 16 915 094 to wpływy wynikające z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (głównie podatek od osób fizycznych, od osób prawnych – 1 mln). Do budżetu gminy wpłynąć ma także dotacja celowa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+ w wysokości 11.181.921 zł.

Pełna treść uchwały budżetowej do pobrania

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24