Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Biskup Walenty Dymek w Grodzisku- wizyta, która zapadła w pamięci

W dniach od 4 do 6 maja 1938 roku przebywał w Grodzisku ksiądz biskup Walenty Dymek. Na wizytę tak dostojnego gościa władze miasta szykowały się od kilku tygodni.

Zmobilizowano wszystkie organizacje społeczne, a przede wszystkim młodzież szkolną. O samej wizycie odpowiednio wcześniej rozpisywała się miejscowa prasa, przytaczając jednocześnie obszerne fragmenty życiorysu gościa.

Samo miasto coraz bardziej przybierało odświętny wygląd. Ulice zostały udekorowane flagami, a w wielu oknach pojawiły się „wystawki” i iluminacje o treściach religijnych i patriotycznych. Wyjątkowy charakter przybrały ulice Poznańska i Garbary, gdzie mieszkańcy postawili  bramy powitalne.

“Brama powitalna” ul. Poznańska

Dostojnego gościa oficjalnie powitał starosta Ignacy Skoczeń w Granowie, na granicy powiatu nowotomyskiego. Kilka kilometrów dalej-  w Pantaleonowie- na biskupa czekała delegacja Grodziska i rzesze mieszkańców. Tutaj goście przesiedli się do powozu zaprzęgniętego w cztery siwe konie,  użyczone z majątku Żółtowskich w Ujeździe. W otoczeniu orkiestry, pocztów sztandarowych, barwnej kawaleryjskiej banderii oraz cyklistów wjechano na Stary Rynek przed Ratusz.

„Orędownik na powiaty nowotomyski i wolsztyński” z 10 maja 1938 roku donosił:

 

Do dostojnego gościa podszedł ks. Dziekan Stefan Kruszka z  tutejszym i okolicznym duchowieństwem, po czym uczennica szkolna Czubówna wygłosiła deklamację, wręczając J.E.Ks. Biskupowi bukiet róż, dalej złączone grodziskie chóry pod dyr. Fr. Pasiciela odśpiewały „Witamy”. W imieniu miasta powitał J.E.Ks. Biskupa dr Mazurkiewicz przedstawiając w głęboko ujętych słowach historię Grodziska. Następnie przy śpiewie „Kto się w opiekę” procesja ruszyła do kościoła  farnego. Po modlitwach od stopni ołtarza witał Najdoskonalszego Arcypasterza czcigodny ksiądz dziekan Kruszka. J.E.Ks. Biskup z kazalnicy odpowiedział w serdecznych słowach dłuższym przemówieniem oraz udzielił wiernym Arcypasterskiego Błogosławieństwa. (..) O godz. 18,00 odbyło się bierzmowanie.   Wieczorem o godz. 19,30 zebrały się rzesze wiernych, aby oddać hołd ks. Biskupowi. Kilka minut przed 20,00 gromkie okrzyki oznajmiły nadejście ks. Biskupa, który wśród świateł i iluminacji Ratusza wszedł do niego, aby zwiedzić Muzeum Regionalne. Po zwiedzeniu Muzeum dostojny gość pokazał się na stopniach Ratusza, po czym rozpoczęto odbieranie hołdu. Przeszło 20 min. trwało przejście Szkół i Towarzystw mimo bardzo sprawnej organizacji nad którą czuwał p. St. Koliński, co świadczy o wielkiej ilości uczestników. Już dawno Grodzisk nie oglądał tak wielkiej ilości tłumu, jaki się zebrał w ten uroczysty wieczór. W pochodzie zwracał uwagę pomysłowy żywy obraz „Młodych Polek” i Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet projektu artystycznego Ks. Andrzejewskiego. Po pochodzie chór kościelny pod dyr. lek. dentysty Szwedy wykonał pieśń, po czym uczeń Mikołajczyk zadeklamował wręczając piękny bukiet ks. Biskupowi i na podium wszedł pan Starosta Skoczeń, zwracając się jako przedstawiciel rządu treściwym przemówieniem. (..). Na przemówienia i serdeczne powitania przemówił ks. Biskup wyrażając gorące podziękowanie panu Staroście, Burmistrzowi oraz wszystkim zebranym diecezjanom.  Przemówienie swoje zakończył okrzykiem na cześć Jego Świątobliwości Ojca Św., Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i jej Prezydenta.{..}Na trzeci dzień ks. Biskup odprawił mszę św. dla wszystkich oraz dokończył wizytacji.

O wizycie biskupa Walentego Dymka w Grodzisku mówiono oraz pisano jeszcze długo. Szerokim echem odbiła się jego wizyta  w parafialnym gospodarstwie rolnym prowadzonym przez pana Skubla. Ogromne zainteresowanie biskupa wzbudziła „racjonalna hodowla świń” i piękne sztuki bydła we wzorowo utrzymanych chlewniach i oborach.

Dariusz Matuszewski

Na zdjęciach: Okazjonalna „Brama Powitalna” na ulicy Poznańskiej. Oficjalne Powitanie dostojnika kościelnego na Starym Rynku.

 

Wszystkich zainteresowanych historią Grodziska Wielkopolskiego zapraszamy na nasze strony: www.facebook.com/TowarzystwoMilosnikowZiemiGrodziskiej/.

 

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24