Bezrobocie na poziomie 6,3 %

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2015 r wyniosła w powiecie grodziskim 6,3%. Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy 85 % miejsc pracy w powiecie grodziskim tworzy sektor prywatny. W sektorze publicznym pracuje 15 % ogółu zatrudnionych.

Dane szacunkowe GUS dotyczące struktury zatrudnienia od lat wykazują największy udział pracujących mieszkańców powiatu w sektorze związanym z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem.

Wśród przodujących firm prowadzących działalność na terenie powiatu grodziskiego, mających wpływ na kształtowanie zatrudnienia w powiecie wymienić można między innymi:

– „Groclin” S.A. w Grodzisku Wielkopolskim – zatrudnia 901 osób,
– Agencja Ochrony „Hunters” w Grodzisku Wielkopolskim – zatrudnia 907 osób,
– P.P.H.U. „Indrol” Sp.j. Siejek Maciej i Waligórski Przemysław w Rostarzewie i Grodzisku Wielkopolskim – ogółem zatrudnionych 420 osób,
– Firma „Grobud” Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim – ogółem 74 osoby,
– Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” w Grodzisku Wielkopolskim –83 osoby,
– GRANBUD Spółka Jawna w Granowie – ogółem 110 osób,
– „Opal” s.c. w Grodzisku Wielkopolskim – zatrudnionych 56 osób,
– Przedsiębiorstwo Obrotu Skórami „Nutrex” w Grodzisku Wielkopolskim – 46 osób,
– Kampania Drobiarska „IKO” w Augustowie – ogółem zatrudnionych 319 osób,
– P.P.H.U. „Dąbex” w Grodzisku Wielkopolskim – 415 pracowników,
– Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Waldi Sp.j.” w Grodzisku Wielkopolskim – 83 osoby,
– Lexxit Mebel Słocin – zatrudnia 88 osób,
– Piekarnia Piotr Gwóźdź w Grodzisku Wielkopolskim – zatrudnionych 336 osób,
– Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grodzisku Wielkopolskim 63 osoby,
– Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wielichowie – ogółem 50 osób,
– Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kamieńcu – także 50 osób,
– Grzybmar Sp. z o.o. w Wielichowie – 67 osób pracujących,
– Firma EMABO w Sepnie – 50 osób zatrudnionych,
– Diamant Internationale Polska w Grodzisku Wielkopolskim – 50 miejsc pracy,
– Firma Maxim Maksymilianowo – zatrudnionych 108 osób,
– Ponetex Logistics Sp. z o.o Rakoniewice – 110 osób zatrudnionych,
– Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „GROWAG” w Grodzisku Wielkopolskim -92 pracowników,
– Gimnazjum im. Powst. Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim– 71 osób,
– Przedszkole Gminne w Grodzisku Wielkopolskim – 83 osoby,
– Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim – 98 zatrudnionych,
– Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim 104 osoby,
– Bonduelle Polska oddział Ruchocice – 177 osób,
– Przedsiębiorstwo Solfater w Grodzisku Wielkopolskim – 56 osób zatrudnionych,
– Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Łubnica – 108 osób,
– Storteboom Hamrol Sp. z o.o. w Kotowie – około 276 zatrudnionych osób,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim – 125 osób,
– SPZOZ Grodzisk Wielkopolski – zatrudnionych 202 osoby,
– OKECHAMP Grodzisk Wielkopolski – stan zatrudnienia 258 osób,
– Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim – 50 osób.

Rok 2015 zakończyliśmy stopą bezrobocia na poziomie 6,3%. Oznaczało to utrzymanie się poziomu z miesiąca poprzedniego, przy jednoczesnym spadku w stosunku do sytuacji na rynku pracy w grudniu 2014 r. o 1,2%. W ościennych powiatach stopa bezrobocia na koniec grudnia 2015 r. kształtowała się następująco: powiat wolsztyński 4,0%; powiat kościański 5,8%; powiat nowotomyski 4,0%; powiat poznański 2,6%.

W województwie wielkopolskim stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 6,2%, a w Polsce – 9,8%.

Jedną z liczniejszych grup wśród osób bezrobotnych stanowią osoby młode, które nie przekroczyły 25 roku życia. Ich procentowy udział w ogólnej populacji osób bezrobotnych w powiecie grodziskim należy do jednego z najliczniejszych w całym województwie (odsetek bezrobotnych do 25 roku życia w powiecie grodziskim wynosi 22,3%, natomiast w Wielkopolsce 17,8%). Osoby do 25 roku życia to najczęściej absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Często ich profil wykształcenia jest nieadekwatny do potrzeb lokalnych pracodawców. Również brak doświadczenia zawodowego jest znaczną przeszkodą w podjęciu pracy. Nierzadko osoby młode kontynuują naukę w trybie wieczorowym lub zaocznym, stając się nie w pełni dyspozycyjnymi, co uniemożliwia podjęcie wielu dostępnych ofert pracy.

Analiza bezrobocia w powiecie grodziskim do pobrania

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie grodziskim

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24