Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

“Będzie jeszcze drożej”, ale wiadomo dlaczego

Podczas Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek 21 marca 2013 r. grodziscy radni po zapoznaniu się z uchwałą dotyczącą nowych taryf za odprowadzanie wody i ścieków nie przyjęli tej uchwały. Jednak ich głos, co podkreślali radni, nie ma wpływu na fakt wprowadzenia bądź nie wprowadzenia nowych taryf. Podwyżki staną się faktem. Nowe taryfy zaczną obowiązywać od maja.

W sumie za metr sześcienny wody i ścieków każdy obywatel korzystający z usług GPK zapłaci 10,36 złotego brutto (7,13 – ścieki i 3,23 woda).

Opłata abonamentowa jednomiesięczna pozostała bez zmian dla obu asortymentów (5,20 netto). Opłata abonamentowa dwumiesięczna wzrosła o 20 groszy na odbiorcę i wynosi 3,2 netto miesięcznie od odbiorcy, opłata abonamentowa dwumiesięczna za odczyt i odczyt radiowy w budynkach wielolokalowych spadła o 20 groszy na odbiorcę i wynosi 2,00 zł netto. Dla odbiorców indywidualnych cena wody pozostanie bez zmian.

Wzrost o ok. 12,8 % dotyczy odprowadzania ścieków. Jest to druga z rzędu znacząca podwyżka – zauważył radny Grzegorz Pełko. W zeszłym roku ten wzrost wyniósł 14,7%.

-Wiemy, że te podwyżki są związane z inwestycjami, ale mam trochę żalu i bym powiedział pretensji, o to że nie został nam wcześniej zasygnalizowany poziom podwyżki planowanej na rok bieżący, i że nie wywołaliśmy między sobą dyskusji w jaki sposób przeciwdziałać i złagodzić skutki podwyżki. Radny zagłosował przeciwko przyjęciu nowych taryf.

Radna Alina Kachlicka podniosła kwestię zasadności tak szybkiego zwrotu kosztów inwestycji GPK. Podwyżkę nazwała horrendalną. Była także jedną z osób przeciwnych zatwierdzeniu taryf. Zwróciła uwagę na wymiar społeczny tej decyzji, która jeszcze bardziej obciąża rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe.

Radny Dariusz Matuszewski przypomniał toczącą się przed pięciu laty dyskusję na temat przekształcenia w spółkę miejskiego zakładu komunalnego. Stwierdził, że czas zweryfikował jego słowa, które wówczas powiedział, że jedna rzecz jest pewna dla przysłowiowego Kowalskiego w naszym mieście – będzie drożej. Musimy także teraz uczciwie powiedzieć mieszkańcom Grodziska: „Bedzie jeszcze drożej”.

Radny Piotr Hojan zwrócił się z prośbą do prezesa GPK Andrzeja Cichosa o przypomnienie przedstawianych wcześniej na komisjach danych na temat przyrostu składników majątku, który wpłynął na wzrost opłat za odprowadzanie ścieków. Poprosił także o określenie jaki przyrost majątku planowany jest na rok obecny. Pozostałym radnym zaproponował, aby podczas jesiennych prac nad przyszłorocznym budżetem rozważyć wprowadzenie mechanizmu dopłat dla określonej grupy taryfowej, tak aby potrzebny przecież wzrost majątku przedsiębiorstwa nie przekładał się wprost od razu na wzrost cen.

Prezes przedstawił wyjaśnienia. Wzrost cen ścieków wynika z przejęcia dwóch dużych inwestycji – rozbudowy i modernizacji oczyszczali ścieków – 9,5 mln oraz budowy kanalizacji w Ptaszkowie 3,2 mln. Od tego trzeba zapłacić podatek od nieruchomości 2% i naliczyć amortyzację. Brak naliczenia amortyzacji skutkuje zwrotem otrzymanych na inwestycje dotacji. Odnosząc się polemicznie do wypowiedzi radnego Grzegorza Pełko prezes przypomniał, o tym że informował w połowie roku ubiegłego o przejmowaniu inwestycji i wliczaniu amortyzacji w koszty. Przedstawił szereg danych, które mogą mieć wpływ na koszty w przyszłym roku. Wiadomo np., że fundusz płac przedsiębiorstwa pozostał na nie zmienionym poziomie więc pozostaje bez wpływu na podwyżki opłat.

Te dane oraz całość dyskusji na temat zatwierdzenia taryf dostępna jest w odtwarzaczu pod zdjęciem.

Jeżeli nie widać odtwarzacza – plik można pobrać TUTAJ

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24