168 rocznica Wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku w Grodzisku Wielkopolskim

W dniu dzisiejszym obchodzimy 168 rocznicę tragicznych wydarzeń z okresu Wielkopolskiej Wiosny Ludów z 1848 roku. 28 kwietnia 1848 roku przybyły do Grodziska odziały wojsk pruskich zaniepokojone wydarzeniami, które dzień wcześniej rozegrały się w Ruchocicach.

Nasze miasto opanowane od kilku tygodni przez powstańców polskich nie zamierzało się poddać. Główne natarcie wojsk pruskich skierowano od strony Doktorowa, gdzie drogę do miasta zagradzała powstańcza barykada. Po krótkim ostrzale artyleryjskim barykady i przedmieść miasta ruszyło natarcie pruskie, które przełamywało kolejne punkty oporu powstańców. Do najcięższych walk doszło na Placu św. Anny i moście przy ulicy Rakoniewickiej. Pokonani powstańcy rozbiegli się po całym mieście, a część z nich wycofała się w kierunku Kościana i Rakoniewic. W opanowanym przez Prusaków mieście doszło do pogromu mieszkańców. Pod pretekstem poszukiwania powstańców i broni wyciągano z domów ludzi podejrzanych o udział w walkach i sympatie do Polaków. Role denuncjatorów bardzo często pełnili miejscowi Niemcy i Żydzi, chociaż jeden z nich Marcus Mojżesz Mosse stanął na czele powstańców broniących miasta.

022

Do dnia dzisiejszego wiele zastrzeżeń budzi liczba strat poniesionych przez Polaków. Źródła polskie podają od 19 do 25 zabitych, natomiast źródła pruskie mówiły nawet o 100 zabitych w walkach i późniejszym pogromie. W 1997 roku dokonano częściowej ekshumacji mogiły kosynierów, która znajduje się za kościołem Ducha Świętego. Wówczas okazało się, że jest w niej pochowanych od 50- 100 poległych. Wiele czaszek nosiło ślady tragicznej śmierci.

023

Więcej o tych wydarzeniach będziecie mogli Państwo usłyszeć 10 maja 2016 roku w kościele Ducha Świętego na prelekcji kolegi Andrzeja Mańkowskiego.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej

Wszystkich zainteresowanych historią Grodziska Wielkopolskiego zapraszamy na nasze strony : https://www.facebook.com/TowarzystwoMilosnikowZiemiGrodziskiej/

wiosna lud+-w- pomnik 2

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.