14 zadań sportowych, które otrzymają dofinansowanie

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego wydał zarządzenie o przyznaniu dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski.

Dotacje są efektem wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

Łącznie gmina przeznaczy na wymienione wcześniej zadania ponad 300 tys. złotych. Szczegóły wybranych ofert zawiera tabela niżej.

Źródło: UM Grodzisk Wlkp.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24