Press "Enter" to skip to content

14 gmin i trzy powiaty jednoczą siły

14 gmin i trzy powiaty: nowotomyski, wolsztyński i grodziski łączą siły, aby wspólnie zabiegać o dalszy rozwój.

Kilka dni temu w Opalenicy odbyło się spotkanie włodarzy gmin powiatów grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego oraz starostów tych powiatów. To odpowiedź na ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 dot. Funduszy europejskich na lata 2021-2027 – rozwój Województwa Wielkopolskiego, autorstwa Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka.

-poinformowała na swojej stronie internetowej Gmina Opalenica

W szczególności chodzi o tzw. Obszar Strategicznej Interwencji, gdzie poza dotychczasowymi obszarami ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) – Poznań i Aglomeracja Kalisko-Ostrowskiej tworzy się dodatkowe Obszary Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego, Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego i Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dodatkowo wskazuje miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze i obszary leżące w województwie wielkopolskim zagrożone trwałą marginalizacją lub powiększającego się dystansu społeczno-gospodarczego.

Obawiają się marginalizacji, dlatego:

Ustalono, że zachodnia granica województwa wielkopolskiego, stanowiąca otwarcie na województwo lubuskie i zachód Europy powinna być również ujęta w strategii województwa jako obszar wymagający interwencji. Powstająca dysproporcja np. w układzie komunikacyjnym w porównaniu do województwa lubuskiego, w szczególności w zakresie dróg wojewódzkich, ścieżek rowerowych oraz inwestycji w zakresie ochrony środowiska i usług może spowodować, że obszary te mogą wkrótce dołączyć do stref objętych marginalizacją. Ma na to wpływ również dynamiczny rozwój gmin należących do miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, a kończących się na Buku i Stęszewie z drugiej strony.

Podpisali porozumienie

Dlatego podpisano porozumienie 14 gmin i trzech powiatów w sprawie konieczności utworzenia Zintegrowanych Obszarów Inwestycyjnych Zachodniej części Województwa Wielkopolskiego jako obszaru wymagającego interwencji.

Co łączy obszary, których włodarze podpisali porozumienie?

Autostrada Wolności i konieczność bezpośredniego, bezkolizyjnego skomunikowania tych powiatów, linia kolejowa Warszawa – Berlin i Zbąszyń – Wolsztyn – Grodzisk – Poznań, obszary Natury 2000, gdzie konieczne jest ograniczenie presji, inwestycje proekologiczne i bezpieczne dla środowiska nakłady w turystykę, łączy nas wreszcie Wielkopolska Dolina Kopalna stanowiąca główny rezerwuar wody pitnej. Łączy nas również wspólna tożsamość i historia na tle podziału administracyjnego kraju, który usankcjonował Sejm Wielki Ustawą z 2 października 1791 r. określając kształt krótko funkcjonującego do czasu II rozbioru Polski w 1793 r. Województwa Poznańskiego.

Dlatego już wkrótce zwrócimy się do Marszałka, by utworzyć Zintegrowany Obszar Inwestycyjny Zachodniej części Województwa Wielkopolskiego i przewidzieć alokację środków RPO na ten cel. Takie działania podejmują nasi sąsiedzi np. samorządy Województwa Lubuskiego. Mamy nadzieję, że Marszałek dostrzeże nasze dotychczasowe starania i gospodarność i uwzględni również nasze potrzeby na programowanie do 2027r., szczególnie w momencie drastycznego obniżenia poziomu środków unijnych przeznaczonych dla Wielkopolski.

-przekazali Przedstawiciele Porozumienia w komunikacie

Źródło: opalenica.pl

Rozpocznij dyskusję. Wyraź swoją opinię!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.